• Projekti i strateška partnerstva

    Naši tim se sastoji od iskusnih profesionalaca koji su svoje znanje potrđivali i unapređivali u raznim oblastima: projekt menadžmentu, bankarstvu, izdavaštvu, turizmu, i drugima. Učestvujući na raznovrsnim projektima, naši stručnjaci poseduju veliko iskustvo u dizajniranju i izradi informatskih sistema.

    Informatska rešenja Pintor Projecta su bazirana na Microsoft tehnologijama i naši zaposleni poseduju Microsoft certifikate. Takođe smo kandidati za Microsoft Certified Partner.

Mineria

Inženjering i građevinarstvo

Pozitivni rezultati pokazani u prvoj fazi implementacije eBusiness rešenja u oblasti građevinarstva, inženjeringa i industrijskog održavanja, pozicioniralo je kompaniju DCS Engineering iz Čilea kao strateškog partnera. Koristeći naše znanje i iskustvo u domenu informatskih sistema neprekidno adaptiramo i proširujemo funkcionalnosti eBusiness sistema kako bi kompanija DCS Engineering mogla da smanji troškove, kontroliše i olakša svoje svakodnevno poslovanje, pomažući pritom u certifikaciji za ISO 9001.
Pomoću PintorProject eBusiness sistema, DCS Engineering vrši kompletnu online administraciju: proizvoda i usluga, kupaca i dobavljača, magacina, kao i poslove finansijske operative.

Nakarstvo

Bankarstvo

Aktivno smo učestvovali na projektu uvođenja jedinstvenog bankovnog CORE-a banke HSBC (www.hsbc.com) na nivou Latino Amerike (Čile, Paragvaj, Kolumbija, Peru, Salvador i druge) kao strateški partner firme NeoSoft Ltda. iz Čilea. HSBC je nakon detaljne analize tržišta izabrao „Neosoft Ltda“, sa kojom Pintor Project ima partnerski odnos. Ovo je bio logičan izbor, obzirom da je Čile implementirao sve najnovije internacionalne norme provere i kontrole rizika poslovanja bankovnog sektora, što je između ostalog rezultovalo da čileanski bankovni sektor bude jedan od najstabilnijih u toku krize svetskog bankovnog sektora 2008-2009. godine. U okviru ovog projekta Pintor Project je pružao usluge konsaltinga, organizacije i izvođenja projekata na internacionalnom nivou, podizanju informatske infrastrukture za distrubutivnu izradu projekta i dalje održavanje sistema, kreiranje dela sistema za formatiranje izveštaja u razne formate, kao i pružanje usluga outsorcinga pri samoj izradi regulatornih izveštaja. Naš partner NeoSoft Ltda. je specijalizovan za analizu postojećih bankovnih fiskalnih normativa, njihovu interpretaciju i izradu regulatornih izveštaja u Čileu (http://www.neosoft.cl/productos_banco_1.html) sa tekućom ekspanzijom na nivo čitave Latino Amerike.

Editoriales

Izdavaštvo

Iskustvo u izdavaštvu nam je pomoglo da 2007. godine na najbolji način započnemo i razvijamo projekat Book.Store sistema za prodaju knjiga putem interneta, što je krunisano 2009. saradnjom sa nacionalnom asocijacijom izdavača u Čileu „Editores de Chile“. Ambiciozan projekat finansiran od Ministarstva kulture vlade Čilea, podrazumevao je izradu informatičke platforme za kolaboraciju više od trideset izdavačkih kuća, povezivanje njihovih web sistema sa zajedničkom prodajom i jedinstvenom administracijom. Platforma je uspešno lansirana 22 Aprila 2010 godine uz prisustvo predstavnika ministarstva kulture Čilea.

Turizam

Turizam

Učestvujući aktivno na informatskim projektima u oblasti turizma, naša firma je ostvarila dugogodišnju saradnju sa firmom NeoSoft Ltda. iz Čilea www.neosoft.cl, sa kojom učestvuje na izradi i unapređenju projekta NeoTur za turističke agencije i tur operatere. Radili smo takođe na izradi web sistema za neke od vodećih turističkih agencija na Majorci: Alcances 2012, Al Mar Holidays i Ferrera Beach, što je dovelo do trajne saradnje sa tim kompanijama i daljeg održavanja prezentacija i pratećih sistema.

© 2007-2015 Pintor Project · Sva prava zadržana